Energiatehokkaalle kodille ei löydy yhtä ja samaa kaavaa ja se voikin olla niin kooltaan, rakennusmateriaaliltaan kuin arkkitehtuuriltaan lähes millainen tahansa. Energiatehokkaalla kodilla tarkoitetaan sellaista taloa, joka kuluttaa vähemmän energiaa ja näin ollen kuormittaa myös vähemmän ympäristöä tavalliseen taloon verrattuna. Kodin energiankulutusta auttavat vähentämään esimerkiksi tehokas lämmöneristys, hyvä ilmanvaihto sekä laadukkaat ja energiatehokkaat kodinkoneet. Lisäksi muita tapoja pienentää ympäristölle aiheutuvaa kuormitusta ovat niin uusiutuvien energianlähteiden käyttö kuin jätteiden lajittelu ja kierrätys. Esittelemme seuraavaksi alla erilaisia tapoja, joiden avulla voimme vaikuttaa oman kotimme energiatehokkuuteen ja näin myös pienentää hiilijalanjälkeämme.

[IMAGE=c0i5mac1QUFd.jpeg]

Energiatehokkaan kodin lämmöneristys

[IMAGE=c4FF71bMjhUp.jpeg]

Lämmöneristys erityisesti Suomen kylmissä sääolosuhteissa on erittäin tärkeää. Energiatehokkaassa kodissa rakennuksen kaikkien pohjien – niin katto, seinät, ikkunat kuin ovetkin mukaan lukien – tulisi muodostaa lämpöä eristävä tiivis vaippa. Oikein rakennettu vaippa on samalla sekä tuulenpitävä että ilmanpitävä. Vaippaan kannattaa panostaa jo rakentamisvaiheessa mikäli se on mahdollista, sillä sitä on haastavaa parannella jo rakennetuissa taloissa. Laadukkaaseen lämmöneristykseen tarvittavat eristeet ja työkalut saa tilattua näppärästi Byggmax-verkkokaupasta tai vierailemalla suoraan Byggmaxin liikkeessä. Laadukkaisiin materiaaleihin kannattaa siis panostaa, sillä tehokas lämmöneristys auttaa sekä säästämään kodin lämmityskuluissa että jättää menneisyyteen kylmillä lattioilla tallustelun!

Energiatehokkaan kodin kosteudenhallinta

Kosteus on yksi suurimmista energiatehokkaan kodin vihollisista. Kosteusvauriot kodissa tulevat sen asukkaille sekä kalliiksi että johtavat seinien, kattojen ja jopa kokonaisten huoneiden remonttiin, joka taas kasvattaa hukkamateriaalia. Kosteuden ehkäisy on aina edullisempaa kuin vaurioiden korjaaminen, joten kodin kosteudenhallintaan kannattaa panostaa. Toisin sanoen on tärkeää, että sekä kodin energiansäästötoimenpiteet että kosteudenhallinnan tavoitteet kulkisivat käsi kädessä, sillä energiassa säästäminen ei saisi näkyä talon valmiuksissa kosteutta vastaan.

Energiatehokkaan kodin ilmatiiviys

Energiatehokkaan kodin tulisi olla mahdollisimman ilmatiivis, sillä sen rakenteista, liitoksista ja muista minimalistista aukoista virtaava ilma voi vaikuttaa hyvinkin merkittävästi kodin energiankulutukseen. Kodin ilmatiiviyden mittaaminen on varsin nopeaa ja yksinkertaista. Ilmatiiviys saadaan mittaamalla sekä ulko- että sisätilojen välille paine-ero, josta ilmatiiviysluku eli n50-luku johdetaan. Ilmatiiviysluvun tarkoituksena on kertoa, kuinka moninkertainen määrä ilmaa kodin läpi vuotaa verrattuna sen ilmatilavuuteen. Mitä pienempää lukua mittari näyttää, sitä ilmatiiviimpi koti on.

Energiatehokkaan kodin lämmitys

Suomen sääolosuhteissa yksi suurimmista energiasyöpöistä kodissa kuin kodissa on loogisesti lämmitys. Lämmitys on kuitenkin asia, josta emme yksinkertaisesti voi luopua, mutta energiatehokkaamman kodin luomiseksi voimme kuitenkin vaikuttaa suuresti siihen, mitä lämmitystä päätämme kotonamme käyttää.

Lämmitysjärjestelmää valittaessa huomioon tulee ottaa useita eri seikkoja. Aivan ensimmäisenä tietysti kuvioihin astuvat asukkaiden tarpeet, taloudellinen tilanne sekä talon koko ja lämmitystarve. Muita lämmitysjärjestelmään vaikuttavia seikkoja ovat lämmitysjärjestelmän ekologisuus ja sen hiilidioksidipäästöt, helppohoitoisuus, käytöstä kertyvät kustannukset ja vaadittava tilantarve. Myös rakennuspaikka vaikuttaa lämmitysjärjestelmän valintaan, sillä esimerkiksi maalämpöpumppua ei voida rakentaa mihin tahansa maaperään.

Ympäristön kannalta paras ratkaisu kodin lämmitysjärjestelmäksi on tietysti uusiutuvaa energiaa hyödyntävä lämmitys. Näistä loistavia vaihtoehtoja ovat muun muassa puu, maalämpö, kaukolämpö (riippuen tuotantotavasta) sekä tuuli- ja aurinkoenergia.

Kodin energiankulutusta voidaan pyrkiä vähentämään ottamalla energiatehokkuus huomioon jo talon suunnitteluvaiheessa. Tärkeintä niin suunnittelu- kuin rakennusvaiheessa on kuitenkin se, että energiatehokkuus pystyttäisiin mukauttamaan parhaalla mahdollisella tavalla talon asukkaiden mieltymysten, toiveiden ja tietysti taloudellisen tilanteen mukaisesti. Myöhemmässä vaiheessa energiatehokkuutta voi jatkaa pienemmillä teoilla, kuten valojen sammuttamisella huoneesta poistuttaessa, johtojen irrottamisella seinästä silloin, kun niitä ei käytetä sekä hankkimalla energiaa säästäviä kodinkoneita.