Ilmastonmuutos on listattu yhdeksi Suomen suurimmista turvallisuusuhkista. Enemmän on syytä olettaa maailman joutuvan sotaan luonnon kanssa kuin toisten ihmisten. Tämä kertoo siitä, kuinka huonosti asiat tänä päivänä ovat. Ihmiset ovat ajattelemattomilla teoillaan tuhonneet ympäristöä niin, että pian planeettamme on täysin asumiskelvoton. Jokaisen tulisi tarkkailla omaa hiilijalanjälkeään, sekä tehdä tarvittava toimia luontoa auttaakseen. Yksikään eläin, eikä myöskään ihminen, tule kykenemään asumaan tuhoutuneella planeetalla, jossa ruoka ei kasva, ilmaa ei voi hengittää, vesi on saastunutta ja planeetan lämpötila on hurjan korkeissa lukemissa.

Kauhein fakta, joka saa sydämen pamppailemaan vieläkin kovempaa on se, että ilmastonmuutosta ei voida perua. Ihmiset ovat menneet tuhoamisessaan jo liian pitkälle. Ainoa asia, jonka voimme tehdä, mikä on jopa velvollisuutemme, on auttaa hillitsemään ilmastonmuutosta. Ilmastonmuutosta on nimittäin mahdollista hillitä pysäyttämällä kasvihuonekaasujen pitoisuuksien kasvun ilmakehässä. Tämän onnistumiseksi meidän on siirryttävä vähähiiliseen yhteiskuntaan ja muutoksen on tapahduttava kaikilla elämisen osa-alueilla.

Yksi toimivimpia keinoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen on energian säästäminen. Kun yrityksissä ja talouksissa siirrytään energiaa säästäviin toimintatapoihin, säästyy planeetta jo melkein huomaamatta suuremmalta rasitteelta. Samalla voitaisiin esimerkiksi lisätä energiatehokkuutta. Näin energiaa ei menisi hukkaan, mikä osaltaan auttaisi huomattavasti hillitsemään ilmastonmuutosta. Lisäksi samaan listaan voitaisiin vielä lisätä uusiutuvien energiamuotojen käyttöönotto. Myös hiilinieluista, eli vaikkapa metsistä huolehtiminen takaisi suuria säästöjä luonnon kannalta. Itse asiassa Suomessa hiilinielut ovatkin laajasti käytettävissä. Luonnonvarojen kestävä käyttö onkin nimenomaisen tärkeää.

Omalta osaltaan suurta asemaa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ajaa teknologian kehitys. Luonnon suojelemiseen, päästöjen vähentämiseen ja energian uusiokäyttöön voidaan löytää uusia ja monipuolisia tapoja. Jotta toimet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi toimisivat tehokkaasti, tarvitaan siihen hillinnän ja sopeutumisen välisiä linkkejä ja niiden tunnistamista. Monia linkkejä on jo tunnistettu, jotka parantavat kustannussäästöissä, terveyshyödyissä ja kestävien elinkeinojen löytämisessä.

Kansainvälisyys apuna ilmastonmuutoksen hillitsemisessä

Jotta tuhoisilta muutoksilta ilmastossa vältyttäisiin, ja jotta muutokset olisivat edes jonkin verran ennustettavissa, haluaa kansainvälinen yhteisö asettaa rajaksi ilmaston lämpenemiselle kaksi astetta. Kahden asteen lämpenemisen seurauksia voidaan tarkkailla ja ennustaa sen verran, että tarvetta paniikkiin ei vielä ole. Ilmastonmuutos on otettu vakavasti ympäri maailmaa. Siksi ympäri maailmaa on solmittu kansainvälisiä sopimuksia, jotka ohjaavat ilmastopolitiikkaa yhtenäisin säännöin. Olemassa olevia sopimuksia ovat esimerkiksi YK:n ilmastosopimus, Kioton pöytäkirja ja Pariisin ilmastosopimus.

Vuoden 2019 eduskuntavaaleissa suurena puheenaiheena oli ilmastonmuutos ja sen hillitseminen, sekä se, millä keinoin puolueet lähtevät asiaa tarkastelemaan ja siihen vaikuttamaan. “Ilmastovaalien” saldona Suomi sai kuulla olevansa tähtioppilas ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Suomi onkin sitoutunut EU:n mukaisesti rajoittamaan kasvihuonepäästöjä osana Kioton pöytäkirjaa ja EU:n ilmastotoimia. Keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelma vuoteen 2030 mennessä, ilmasto-ja energiastrategia, vähähiilinen tiekartta vuoteen 2050 mennessä, sekä ilmastolaki ovat kaikki sopimuksia, joita Suomi on luvannut noudattavansa kantaen kortensa kekoon ympäristön puolesta.

Jotta Suomi oikeasti pääsee hiilineutraaliksi valtioksi, ovat tällöin elinkeinoelämän ja kuntien ilmastotoimet hyvin tärkeässä asemassa. Kaupungit ja maakunnat laativat omalta osaltaan ilmasto-ohjelmia auttaakseen parhaansa mukaan. Näin kunnan toimia pyritään tarkastelemaan myös ilmaston näkökulmasta samalla arvioiden tekojen vaikutuksia ilmastonmuutokseen.

Vähähiilisestä yhteiskunnasta olisi suuri apu ilmastonmuutoksen ehkäisyssä ja siksi onkin tärkeää, että vähähiilisestä yhteiskunnasta puhutaan paljon. Jos on keinoja, joilla auttaa luontoa, pitäisi tällöin jokaisen tukea näitä toimia.