Ilmastonmuutosta ei voida täysin pysäyttää. Suuria ilmastosopimuksia on tehty sen hillitsemiseksi, ja yksityisissä talouksissakin puhutaan ilmastonmuutokseen liittyvistä huolista. Mitä nämä kaikkein merkittävimmät vaikutukset sitten ovat esimerkiksi Suomen tasolla? Pitäisikö meidän olla huolissaan?

Jokaisen tulisi olla ainakin hitusen huolissaan siitä, että maapallo tekee hidasta kuolemaa. Pienetkin ympäristöteot voivat auttaa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä, joten jokaisen panos on tärkeää. Koska Suomen ilmasto tulee lämpenemään, merkitsee se maassa suuria sademääriä. Koska sade lisääntyy, samalla lisääntyy myös tulvariski. Rakennusten huollossa ja suunnittelussa tulisikin ottaa huomioon, kuinka tulvan sattuessa vettä voidaan ajaa poispäin.

Suomen luonnon monimuotoiset ekosysteemit ovat myös vaarassa silloin, kun ilmasto muuttuu nopeassa aikataulussa. Suomen luonto on tarjonnut ihanteellisia puitteita useiden ekosysteemien toiminnalle. Sademäärän kasvu ja ilmaston lämpeneminen aiheuttavat niin suuria muutoksia, että ongelmia syntyy eittämättä. Toki sään ääri-ilmiöiden lisääminen näkyy myös kustannuksissa, kun erikoisiin sääoloihin ja niiden aikana vaadittaviin tarpeisiin joudutaan varautumaan.

Toki hyötyjäkin löytyy, vaikka ilmastonmuutos itsessään onkin huolestuttava ongelma, ja sen ehkäisyyn pitäisi suhtautua vakavasti. Kun ilmasto lämpenee, lämmityskustannukset pienenevät. Myös satokausi saattaa pidentyä ja samalla metsien kasvu nopeutua talvien lauhtuessa ja lyhentyessä. Hyödyt ovat kuitenkin kaiken kaikkiaan suuressa mittakaavassa ilmastonmuutoksen haittoihin verrattuna erittäin pienet.

Etelä-Suomen talviset lumet tulevat vähenemään, elleivät jopa katoamaan kokonaan. Voimmekin odottaa pian talvia, jolloin sataa vain vettä ja kaikki on harmaata. Suomen ainutlaatuiset kasvillisuusvyöhykkeet siirtyvät kohti pohjoista ja eteläiset lajit ottavat oman paikkansa. Siirtymä on jo alkanut. Myös lumen ja jään vähetessä veden kierto muuttuu merkittävästi. Ilmastonmuutos vaikuttaa Suomen vesistöihin huomattavasti. Ensinnäkin tulvat tuovat omat haasteensa. Toisekseen talvinen vedenkorkeus ja näin ollen myös vedenvirtaus muuttuvat. Koska sataa enemmän ja lumi sulaa talvisinkin lämpötilojen vuoksi, valuu tällöin kaikki vesi yhteen ja aiheuttaa ongelmia. Myös Itämeri joutuu ottamaan iskuja vastaan. Rannikkovesien samentuminen, rehevöityminen ja suolapitoisuuden vähentyminen vaikuttavat Itämeren lajistoon. On tärkeää, että ilmastonmuutoksen riskeihin tutustutaan ajoissa.