Vaikka ihmiset ovat onnistuneet tuhoamaan luontoa ajattelemattomalla ja lähinäköisellä käyttäytymisellään, on jotain hyvääkin tapahtunut. Eri maat puhaltavat yhteen hiileen hillitäkseen ilmastonmuutoksen etenemistä. Vaikka ongelmaa ei enää kokonaan voidakaan poistaa, siihen voidaan vielä puuttua ja ongelmien syntyä jarruttaa. Energiajärjestelmämme onkin muutosvaiheessa ja hyvä niin.

Jotta unelmat hiilineutraalista maailmasta voitaisiin saada toteen, tarvitaan suuria ja monialaisia muutoksia kaikilta puolin. On aika sanoa hyvästit vanhoille ympäristöä kuluttaville voimalaitoksille. Uudet energiantuotanto- ja käyttötavat vaativat toki järjestelmältä enemmän, mutta poikkeukselliset ajat vaativat suuria tekoja. Jo energian älykäs kulutus on iso apu ja samalla tavallisten kuluttajien valinnat pientuotannossa vievät meitä kohti uudenlaista ympäristöpolitiikkaa.

Uudet innovaatiot halutaan saada markkinoille nopeasti. Tämä takaisi muutokselle nopean ja tehokkaan toiminnan. Teknologian ollessa vielä tutkimus- tai demonstraatiovaiheessa, se tarvitsee tukea. Toki markkinoille päästyään uuden teknologian on pärjättävä omilla eduillaan, mutta tavoitteisiin pääsemiseksi tarvitaan tukea. Julkista taloudellista tukea tulisi lisätä ja se tulisi kohdentaa oikeille osa-alueille. EU:n yhteisten varojen kohdentamista tarvitaankin siis sekä tuotekehitykseen että demonstraatioiden tukemiseen. Tämä on ainoa keino saada tarvittava rahamäärä kokoon. Päättäjien tulisi myös ottaa energiajärjestelmän eri vaiheiden tukeminen tosissaan, jotta ilmastonmuutosta voitaisiin oikeasti hillitä. Pelkästään yhden maan panos ei riitä alkuunkaan, tähän vaaditaan suurempia toimia.