Ympäristöasiat kiinnostavat ihmisiä enemmän kuin koskaan. Monet ovat heränneet tosiasiaan, että monet nykyiset energiamuodot eivät ole kovinkaan ympäristöystävällisiä. Vihreät arvot ovat yhä enemmän ihmisten mielissä, ja niinpä moni suosiikin vihreää energiaa, joka on puhtaasti tuotettua eikä saastuta maapalloa. Millaisia kaikkia energiamuotoja sitten on olemassa? Mistä kodin nurkassa oleva töpseli saa voimansa? Lue tätä artikkelia eteenpäin, niin kerromme tarkemmin eri energiamuodoista sekä niiden ympäristövaikutuksista.

[IMAGE=fUr1H5c0aBoq.jpg]

Fossiiliset energialähteet

[IMAGE=cTQhpPfwo9SZ.jpg]

Fossiilisilla energialähteillä tarkoitetaan energiamuotoja, jotka eivät uusiudu. Näihin kuuluu muun muassa öljy ja kivihiili. Niitä on muodostunut aikojen kuluessa maan kallioperään, ja niitä on käytetty energialähteenä jo vuosikymmenien ajan. Tosiasia kuitenkin on, että nämä energialähteet tulevat jossain vaiheessa loppumaan ja silloin on oltava saatavilla jotain muita energiamuotoja. Lisäksi fossiiliset energialähteet saastuttavat, joten ne eivät ole kovinkaan vihreitä tai puhtaita energiamuotoja. Hiukkaspäästöt maapallon ilmakehään ovat melko suuret ja nämä päästöt ohentavat maapallon otsonikerrosta. Se taas aiheuttaa yhä voimakkaampia auringonsäteitä maapallolle ja siten ilmaston lämpenemistä.

Ydinvoima

Vielä muutama vuosikymmen sitten ydinvoimasta puhuttiin tulevaisuuden energiamuotona. Sitä pidettiin hienona keksintönä ja turvallisena ratkaisuna. Muutamat vakavat ydinonnettomuudet ovat kuitenkin kääntäneet monien mielen ydinvoiman turvallisuudesta. Lisäksi ydinvoimala tuottaa ydinjätettä, joka on ympäristölle erittäin vaarallista. Tämän hävittämiselle ei ole keksitty hyvää tapaa, joten sitä varastoidaan suljetuissa tynnyreissä esimerkiksi syvälle maan kallioperään. Monien mielestä tämä ei kuitenkaan ole hyvä ratkaisu, sillä ei ole varmaa tietoa ydinjätteen säteilystä ja pitkäaikaisvaikutuksista. Esimerkiksi Tsernobylin ydinvoimalan onnettomuus entisen Neuvostoliiton alueella sekä Japanin Fukushiman ydinonnettomuus on saanut monet pohtimaan tämän energiamuodon tulevaisuutta. Monia ydinvoimalahankkeita on laitettu jäihin tai jätetty kokonaan tekemättä näiden onnettomuuksien vuoksi.

Tuulivoima

Tuulivoima on yksi vihreistä energianmuodoista, sillä sen tuottaminen ei saastuta maapalloa ja se on uusiutuva luonnonvara. Aina tulee uusia tuulia, jotka voivat pyörittää tuulivoimalan lapoja tuottaen näin sähköä. Tuulivoimaa ei ole ihan täysin päästy vielä hyödyntämään, sillä kustannusten ja siitä saatavan tehon suhde ei ole kovin hyvällä tolalla. Tuulivoima on puhdasta energiaa, mutta tarvitaan valtavia tuulivoimaloiden puistoja, jotta sähkönkulutuksen tarpeet saadaan täytettyä. Hyvänä esimerkkinä voidaan kuitenkin pitää vaikkapa Tanskaa, jossa jopa 20 prosenttia kaikesta energiasta tuotetaan tuulivoimalla. Tuulivoimala vaatii kuitenkin hyvän sijoituspaikan, koska jos ei tuule, ei myöskään saada energiaa. Niinpä monet merien rannikot ovat hyviä paikkoja tuulivoimaloille. Jos valtiolla taas ei ole merirajaa, voi olla vaikeaa rakentaa kovin tehokasta tuulivoimalaa. Tällöin pitäisi löytyä korkeita vuoria, joilla tuulee, mutta voimaloiden rakentaminen korkealle on taas paljon työläämpää ja kalliimpaa. Juuri näiden tehokkuusasioiden takia tuulivoima ei ole yleistynyt niin paljon, kun se ehkä muuten olisi.

Aurinkovoima

Myös aurinkovoima luetaan puhtaisiin energialähteisiin. Se ei saastuta luontoa, eikä se myös tuota mitään päästöjä maan ilmakehään. Aurinkoenergiaa voidaan kerätä talteen aurinkopaneeleilla, ja jokainen voi asentaa sellaiset vaikka oman kotitalonsa katolle. Jos haluaa rakentaa itselleen oman aurinkovoimalan, voi käynti kellfri.fi palvelussa olla hyvä ratkaisu. Ongelmaksi aurinkovoimassa on muodostunut se, että energiaa on vaikea varastoida kovin pitkäksi aikaa. Aurinko ei paista koko aikaa, joten energia pitäisi saada talteen johonkin akkuun tai muuhun vastaavaan. Varastointi on kuitenkin kallista ja hankalaa.