Energia ja ympäristö kulkevat käsi kädessä. Kaikki energiatuotannon tavat ovat vaikutuksessa ympäristöön, toiset enemmän ja toiset vähemmän. Vaikutukset voivat olla ympäristölle vaativia ja mittasuhteissaan jopa globaaleja. Toivottavaa olisikin, että vaikutukset pysyisivät pieninä ja paikallisina. Vaikutuksia on pyritty pienentämään jo vuosikymmenen ajalta, mutta kaikkea ei ole onnistuttu poistamaan, sillä se olisi miltei mahdottomuus. Koska energiapolitiikka on tänä päivänä suunniteltu niin, että ilmasto- ja ympäristöpoliittisia vaikutuksia tarkasteltaisiin jo lähtökohtaisesti, huomiota kiinnitetään varsinkin ilmastonmuutoksen hillintään, jätteiden hyötykäyttöön ja luonnonvarojen kestävään käyttöön. Myös luonnon monimuotoisuutta pyritään säilyttämään.

Hienoa on se, että energia-alan asiantuntijat ovat ottaneet lähtökohdakseen energiantuotannon, joka aiheuttaa ympäristölle mahdollisimman vähän vahinkoa. Tästä syystä heille on tärkeää etsiä kustannustehokkaita, mutta samalla myös ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja ympäristönsuojelutasoa parantaakseen. Energia-alalla tavoitellaan uusien tapojen ja sovellusten löytämistä ja mukana olevat muut toimijat ovat kaikki sitoutuneet samoihin tavoitteisiin. Jotta ratkaisujen löytyminen olisi tehokkaampaa, rahoittaa energiateollisuus joka vuosi ympäristön kannalta tärkeitä tutkimuksia ja selvityksiä.

Suurin osa ympäristölainsäädännöstä käydään EU-tasolla. On tärkeää, että suuret toimijat maailmassa sitoutuvat samoihin sääntöihin, jotta ympäristönsuojelun puolesta voitaisiin toimia yhdessä. Kansallinen lainsäädäntö toimii myös Suomen turvana, sillä näin ylläpidetään riittävää ympäristönsuojelutasoa. Näin Suomelta ei myöskään odoteta täysin epärealistisia tuloksia. Energiateollisuudessa toimii myös oma edunvalvonta. Tällä keinolla voidaan varmistaa, että jokainen yhtiö on mukana parantamassa kestävää kehitystä. Lisäksi yrityksiä opastetaan siitä, mihin suuntaan ympäristöpolitiikka on kehittymässä.