Aurinkoenergia eli aurinkovoima on laajasti tunnettu tapa tuottaa energiaa. Aurinkoenergia on historiassa jo aikoja sitten tunnettu energiamuoto. Aurinkovoiman käytössä sen säteilemää energiaa käytetään hyväksi lämpö- tai sähköenergiana. Aurinkokennot ja aurinkokeräimet ovat erinomaisia ja yleisiä tapoja kerätä auringon säteilyenergiaa. Kehitteillä on myös uusia teknologisia sovelluksia, joiden avulla aurinkoa voidaan hyödyntää entistä laajemmin. Aurinkovoima on uusiutuvaa energiaa. Se on muuten päästötöntä ja se ei kerrytä jätettä, keräyslaitteiden valmistusta ja sen kierrätystä lukuun ottamatta. Aurinkoenergiaa on tavattu arvostella sen hinnan vuoksi, mutta sekin on ollut laskussa. On tutkittu, että aurinkopaneelien hinta olisi laskemassa niin reilusti, että se tulisi lopulta yhtä edulliseksi kuin fossiiliset polttoaineet.

Aurinkosähköä tuotetaan yksinkertaisella tavalla. Auringon säteilyenergia muutetaan sähkövirraksi. Koska auringon energia sisältää pieniä hiukkasia eli fotoneita, voidaan näitä käyttää hyväksi. Kun fotonit osuvat paneeliin, ne imeytyvät puolijohdemateriaaleihin. Yhtenä materiaalina käytetään piitä. Negatiivisen varauksen omaavat elektronit irtoavat atomeistaan, jolloin ne pääsevät virtaamaan puolijohdemateriaaleissa. Tämän seurauksena sähkövirtaa muodostuu aurinkokennojen virranjohtimiin. Kun säteily on intensiivisempää, myös elektroneja irtoaa enemmän. Siksi Suomessa paneelit tuottavat enemmän energiaa kesällä, sillä talvella säteily on vähäisempää ja tapahtuu pienemmällä intensiteetillä. On kuitenkin todettu, että myös Suomessa olosuhteet ovat ihanteelliset aurinkoenergian käyttöön. Aurinkoenergian tuotantoa on tarkasteltu ja eroteltu erilaisissa taulukoissa. Näistä näkee kunkin maan käytön aurinkovoiman suhteen.

Aurinkoenergiaa kannatetaan kovasti. Koska se on täysin uusiutuvaa, on se ilmastonmuutoksen hillitsemisen kannalta erittäin suositeltavaa. Aurinkovoiman on sanottu riittävän vielä 6,5 miljardiksi vuodeksi. Koska kuluttaja ei voi millään tavoin ylikuluttaa aurinkoenergiaa, on se äärimmäisen kestävää. Sen käyttö myös vähentää riippuvuutta uusiutumattomia energialähteitä kohtaan. Aurinkovoimaa on saatavilla joka puolella maapalloa. Jos aurinko vähääkään pääsee paistamaan, on sen käyttö energiamuotona toimiva ratkaisu. Verrattuna useisiin muihin energiamuotoihin, aurinkovoiman tuotanto ei aiheuta melua. Aurinkovoimasta ei tarvitse myöskään pitää aktiivisesti huolta, sillä paneeli kestää täydessä kunnossa jopa 20-30 vuotta. Aurinkoenergia on myös kehittyvää tiedettä, sillä sen hyödyntämiseksi kehitetään koko ajan uusia tapoja ja kymmenen vuoden päästä teknologia on voinut harpata aurinkovoiman suhteen vieläkin edistyksellisempiä askeleita eteenpäin.

Toki aurinkoenergiastakin muutamia haittoja löytyy. Niiden määrä etuihin nähden on kuitenkin erittäin pieni. Vaikka auringon energia ei itsessään tuotakaan päästöjä, välillisiä päästöjä ja ympäristövaikutuksia syntyy paneelien tuotannossa, tarvittavien materiaalien keräämisessä ja tietysti niiden kuljetuksessa. Myös aurinkokennojen materiaalit ovat edelleen sekä kalliita että harvinaisia ja niiden valmistus kuluttaa rajallisia resursseja. Lisäksi aurinkoenergiaa syntyy vain vuorokauden valoisina tunteina, mikä tosin sinällään ei ole ongelma, sillä energiaa voidaan säilöä ja käyttää silloin, kun sitä tarvitaan.