Raportin kirjoittajat


 • Minna Halme

   KTT Minna Halme on vastuullisen liiketoiminnan professori Aalto yliopiston kauppakorkeakoulussa. Hän on työskennellyt vastuullisen liiketoiminnan parissa vuodesta 1990 sekä Suomessa, Ruotsissa Lundin yliopiston Kansainvälisessä Ympäristötalouden Instituutissa että Yhdysvalloissa Georgetownin yliopistossa. Hänen tutkimusalueitaan ovat vastuullinen liiketoiminta, ekologista ja sosiaalista kestävää kehitystä edistävät liiketoiminnan innovaatiot ja yritysvastuun yhteiskunnalliset vaikutukset.

 • Janne I. Hukkinen

  PhD Janne I. Hukkinen on Helsingin yliopiston ympäristöpolitiikan professori. Hukkinen on Suomen tiedeseuran jäsen ja Korkeimman hallinto - oikeuden ympäristöasiantuntijaneuvos. Hänen tutkimuksensa keskittyy kestävän kehityksen politiikan, strategian ja arvioinnin kognitiivisiin ulottuvuuksiin. Hän väitteli University of California Berkeleyssä vuonna 1990.

 • Jouko Korppi - Tommola

  FT Jouko Korppi - Tommola on Jyväskylän yliopiston fysikaalisen kemian emeritusprofessori (2013) . Varadekaani, Nanotiedekeskuksen johtaja, Uusiutuvan energian opetus - ja tutkimusohjelman perustaja ja johtaja. Vieraileva tutkija ulkomailla. Erikoisalat, laserteknologia, aurinkoenergia ja uusiutuvat energiamuodot yleisesti. Julkaissut 120 referoitua artikkelia ja pitänyt yli 300 esitelmää tai tieteellistä tiedonantoa. Millenium Distiction Award 2011. Väitellyt Helsingin yliopistossa.

 • Lassi Linnanen

  KTT, DI Lassi Linnanen on ympäristötalouden ja  -johtamisen professori Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. Laaja-alaisten kansainvälisten tutkimus- ja opetustehtävien lisäksi hän on toiminut cleantech-alalla yrittäjänä, useiden start-up -yritysten hallituksissa, sekä yritysten ja julkisen sektorin neuvonantajana neljällä mantereella. Hänen nykyinen tutkimuksensa kohdentuu systeemisen muutoksen hallintaan.

 • Matti Liski

  KTT Matti Liski on taloustieteen professori Aalto yliopiston kauppakorkeakoulussa. Opettaa ja tutkii ympäristö- , resurssi- ja energiatalouden kysymyksiä. Liskin ryhmä tutkii mm. kuluttajien energiateknologiavalintoja, investointeja ja hinnoittelua sähkömarkkinoilla, älykkäitä sähköverkkoja sekä hiilen hinnoittelun mallintamista. Näkyviä kansainvälisiä luottamustoimia tiedeyhteisössä.

 • Raimo Lovio

  KTT Raimo Lovio on Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun ympäristö- ja innovaatiojohtamisen professori ja Johtamisen laitoksen johtaja. Lovion erikoisalaa on uusien energiateknologioiden innovaatiot ja kaupallistaminen. Viimeaikoina hän on kirjoittanut biopolttoaineista, lämpöpumpuista, aurinkoenergiatoimialasta sekä laajemmin Suomen mahdollisuuksista cleantech-sektorilla. Luottamustoimena Lovio on Suomen Lähienergialiiton hallituksen puheenjohtaja.

 • Peter Lund

  TkT Peter Lund on Aalto-yliopiston teknillisen fysiikan professori. Tulevaisuuden energian parissa 35 vuotta. Lukuisia kansainvälisiä asiantuntijatehtäviä, eurooppalaisten energiaohjelmien ohjausryhmissä, EU:n energianeuvonantajaryhmän ent pj, Euroopan Tiedeakatemioiden energiayhteistyön pj, EIT:n neuvonantaja. Koordinoinut kansallista uuden energiatekniikan tutkimusta, energia- ja ympäristö- SHOK tiedeneuvoston pj. 500 julkaisua, kouluttanut 30 tohtoria, kahden tiedelehden toimittaja. DI ydintekniikasta ja reaktorifysiikasta (80), TkT uudesta energiatekniikasta (84), London Business School (89).

 • Jyrki Luukkanen

  TkT Jyrki Luukkanen työskentelee Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa energia-, ympäristö- ja kehityskysymysten tutkimusjohtajana. Hän on toiminut lukuisten kansallisten ja kansainvälisten tutkimus ja koulutushankkeiden johtajana. Viime vuosina hankkeet ovat kohdistuneet Euroopan lisäksi Kaakkois-Aasiaan (Laos, Kambodzha, Thaimaa ja Myanmar), Kiinaan, Itä-Afrikkaan (Tansania ja Kenia) sekä Karibialla (Barbados, Jamaika ja Kuuba). Luukkanen toimi Suomen Akatemian Bio- ja ympäristötieteiden toimikunnan jäsenenä vuosina 2004 - 2006 ja 2007 - 2009.

 • Jarmo Partanen

  TkT Jarmo Partanen työskentelee Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa sähkömarkkinoiden ja sähköverkkojen professuurissa. Partanen toimii myös 200 henkilön voimin energia-alan tekniikkaa, taloutta ja kestävyyttä tutkivan ja kouluttavan LUT Energia laitoksen johtajana. Partanen toimi Suomen Akatemian luonnontieteitten ja tekniikan tutkimuksen toimikunnan jäsenenä 2007 - 2009. Partasen tutkimusryhmän tutkimusalueet liittyvät älykkäiden sähköverkkojen kehittämiseen, kysynnän joustoon ja sähkömarkkinoiden regulaatioon.

 • Markku Wilenius

  VTT Markku Wilenius Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen erityisasiantuntija. Hän on väitellyt ilmastopolitiikasta vuonna 1997 ja toiminut pitkään Turun kauppakorkeakoulun tulevaisuuden tutkimuksen professorina. Hän toimi vuonna 2007 - 2009 saksalaisen finanssijätti Allianzin strategisen tutkimuksen johtajana. Hän on viimeisissä tutkimuksissaan keskittynyt talouden pitkiin aaltoihin ja tehnyt yhteistyötä suomen metsäteollisuuden ja finanssialan kanssa. Hänet on vasta nimetty Euroopan Komission tutkimus- ja innovaatio-osaston asiantuntijaksi.