Hankkeen tausta

Hanke pohjautuu kymmenhenkisen professorityöryhmän kirjoittamaan raporttiin Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla. Raportin kirjoittamisen aikana vahvistui ajatus, että raportin teemoja olisi hyvä viedä eteenpäin. Näin perustettiin vaikuttamishanke. Hankkeessa mukana ovat tähän mennessä professorityöryhmän lisäksi olleet monet yritykset ja järjestöt. Tämän sivuston kautta toivotetaan tervetulleeksi myös kaikki muut.

Hankkeella on kaksi selkeää tavoitetta.

  1. Nostaa energiapolitiikka yhdeksi kevään 2015 eduskuntavaalien jälkeen nimitettävän hallituksen tärkeimmistä tavoitteista.

  2. Nostaa uuden energiapolitiikan keskiöön Suomelle ominaisten resurssien hyödyntäminen.

Hankkeessa tavoitteena on jyrkkä avoimuus. Meillä ei ole mitään salattavaa. Hankkeen vaikuttamissuunnitelman löydät täältä. 

Hankkeella on viisi palkattua työntekijää: Oskari Nokso-Koivisto, Jussi Rauvola, Jarno Lappalainen, Voitto Kangas ja Atso Takala.