Energian tuotanto ja siirto

Energian tuotanto Energiantuotannossa käytetään yleisesti tunnettuja polttoaineita, kuten puhdasta puuta, turvetta ja maakaasua. Puhtaan puun osuus on yleensä kaikkein suurin. Uusiutuvat energianlähteet Energiaa voidaan tuottaa myös uusiutuvien energianlähteiden avulla. Uusiutuvia energianlähteitä ovat muun muassa aurinkoenergia, vesi- ja tuulivoima, puuperäiset polttoaineet, lämpöpumput ja biopolttoaineet. Fossiiliset, eli uusiutumattomat polttoaineet Fossiilista polttoaineista aiheutuu ihmisten terveydelle, kasveille ja eläimille […]

Read More